Oljeutsläppen i Östersjön ska övervakas

Den här veckan kommer flera länder kring Östersjön att göra en gemensam operation för att övervaka oljeutsläppen i Östersjön.

7 maj 2012 11:42

Visby blir utgångspunkten för hela operationen som pågår mellan den 7-13 maj. 

Tanken är att intensivövervaka vissa områden över bland annat norra Gotland för att upptäcka oljeutsläpp och om möjligt lagföra fartyg som släpper ut olja.

Både övervakningsflygplan och kustbevakningens båtar kommer att användas och övervakningen förstärks också med hjälp av satellitbilder. 

Länderna som medverkar förutom Sverige är Estland, Finland och Polen.

Hela miljöövervakningsoperationen görs inom ramen för Helsingforskommissionen (HELCOM). Målsättningen är att minska antalet utsläpp av olja.

 

Så jobbar vi med nyheter