Den "lönsamma" vindkraften?

22 maj 2012 04:00

"Vindkraftsbranschen vädjar om snabb hjälp" var rubriken på en artikel i tidningen Land Lantbrukardelen den 18 maj. Där skriver tidningen att Svensk Vindkraftförening vädjar till regeringen om hjälp för att inte vindkraftsägare ska gå i konkurs. Orsaken är det låga elpriset, som tillsammans med de subventioner som utgår, inte täcker kostnaderna. Nu begär man att regeringen ska gå in och hjälpa till med ytterligare subventioner. Subventioner som i slutändan får betalas av konsumenterna med ett högre pris på elen.

Ska Sverige verkligen fortsätta på den här vägen, med ett överskott på el, låta el-konsumenterna subventionera olönsam vindkraft? En kraftkälla som inte bidrar med någon ny effekt utan mer kan ses som ett dyrt sätt att spara vatten.

De här larmsignalerna från Svensk Vindkraftförening bör tas på allvar av dem som planerar att bygga vindkraft här på Gotland. Ska de verkligen ta risken och investera i något som är så starkt beroende av svängningar och subventioner? För verksamheter som är beroende av subventioner är mycket riskabla. Om subventionerna skulle minska eller avvecklas, så blir konsekvenserna för vindkraftsägarna stora med konkurser som följd och kommer för en del att även medföra ett personligt lidande.

Ska verkligen regionen vara den som är pådrivande och medverka till en utbyggnad av vindkraften som kan få oanade negativa påverkningar för Gotland och oss gotlänningar?

Regionledningen bör betänka sig noggrant och inte driva på planerna för en ny fastlandskabel för att möjliggöra en ytterligare utbyggnad av olönsam vindkraft på Gotland.

Så jobbar vi med nyheter