Protester mot Bungebeslut

Fältbiologerna demonstrerade mot Mark- och miljööverdomstolens beslut att ge Nordkalk klartecken till kalkbrytning i Bunge.

5 juli 2012 14:42

Ett 30-tal demonstranter kedjade fast sig vid varandra och vandrade från Donners plats till Södertorg.

Fältbiologernas vice ordförande Sara Vikström Olsson är djupt oroad över vad som ska hända på norra Gotland efter dagens dom.
-Det här är bara väldigt, väldigt konstigt, säger hon till helagotland.se

 

Hur vill du kommentera den här domen?

- Det här är ett tydligt tecken på att den svenska miljölagstiftningen är för svag.
Hur allvarligt är detta, enligt er?

- Mycket allvarligt ur flera aspekter. Nu förstörs Ojnareskogen och storavattenreservoarer på norra Gotland. Att Nordkalk får möjlighet att genomföra det här projektet är bara väldigt, väldigt konstigt.
Hur ska ni fortsätta driva den här frågan?
- Vi är en ideell förening med begränsade resurser, men vi ser gärna att det här hamnar i en högre rättslig instans som till exempel Europadomstolen.
Ni är krigsmålade i rött allihopa...
- Ja, rött har vi använt under tidigare demonstrationer och det betyder STOPP. Nu är vi ju dessutom på krigsstigen så det passar bra.

Så jobbar vi med nyheter