Läsarna delade i frågan om kalkbrottet

I går kom miljöverdomstolen med sitt utslag om kalkbrottet på norra Gotland.  Läsarna är både positiva och negativa till domen.

6 juli 2012 13:01

Läsarna på helagotland.se är delade i frågan om kalkbrottet i Bunge. På fredagseftermiddagen hade 524 personer svarat på frågan "Rätt eller fel att Nordkalk får bryta kalk i Bunge?".  54 procent svarade rätt och 46 procent svarade fel.

 

När domen kom höjdes genast många kritiska röster mot domen. Ideella organisationer som fältbiologerna och politiska proteströster från Milöpartiet på Gotland gjorde sig hörda.
-   Det här domslutet innebär att naturen och grundvattentillgången förstörs för all framtid på norra Gotland. Istället har man bedömt att några arbetstillfällen väger tyngre. Det är ofattbart, dundrade Stefaan de Maecker till helagotland.se.

 

Från Nordkalks sida välkomnade man domen. Håkan Pihl, Nordkalks projektledare för Bunge sade till helagotland.se att företagen kommer att kunna förena kalkbrytning med värnandet av miljö- och naturvärden:
- De villkor som nu har fastställts är hårda, speciellt vad gäller utsläppsbegränsningarna för det vatten som släpps ut, men vi kommer se till att följa kraven.

 

Så jobbar vi med nyheter