Kulturministern vill diskutera ringmuren

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) har kallat till möte i höst för att prata världsarv med Riksantikvarieämbetet. Anledningen är händelsen i februari då delar av Visby ringmur rasade.

25 juli 2012 12:51

- Visby ringmur är av stor vikt för det svenska kulturarvet. Jag delar därför mångas oro för murens tillstånd, säger Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

Samla information

Syftet är att få information om hur samtliga 15 världsarv i landet mår, varav Visby ringmur är ett.

Kulturministern vill ha en rapport om förvaltning och underhållsbehov av världsarven och kallar därför till höstens möte med representanter för bl a Riksantikvarieämbetet.

- Staten har förstås ett ansvar, men det är viktigt att flera parter, såväl offentliga som privata, är engagerade i och delar ansvaret för vårt kulturarv. Därför tycker jag att kampanjen "Rädda ringmuren" är ett mycket bra initiativ, säger Lena Adelsohn Liljeroth.  

"Positivt att hon är engagerad"

Riksantikvarieämbetets avdelningschef Anna Klint Habbe är osäker på vad mötet ska innehålla.

- Jag vet inte vad som ska tas upp och inte heller vem som ska delta. Det får du fråga kulturministern om.

Hon vänder sig till er i pressmeddelandet!

- Om någon av oss blir inbjudna så går vi. Men om och när det sker det vet vi inte.

Varför tror du att kulturministern kallat till möte?

- Det får du fråga kulturministern om. Men det är väl för att hon vill uppdatera sig.

Hur har ni inom Riksantikvarieämbetet diskuterat pressmeddelandet?

- Vi har bara mottagit det och konstaterat att det kom. Det är positivt att kulturministern är engagerad i sina frågor som rör kulturvården.

Anna Klint Habbe vill dock understryka att det hela tiden funnits en plan om när hålet i ringmuren ska lagas.

- Trots vad media skrivit de senaste dagarna har vi de pengar som krävs, säger hon och fortsätter:

- Som vi tidigare sagt kommer vi att börja restaurera efter vintern så att allt står klart till nästa höst. Men först ska vi samla in den expertis som behövs för att få ett bra underlag.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin, Peder Broberg