Dieselutsläpp i Silte

En sandbil är på väg till Silte för att sanera ett dieselutsläpp på vägbanan.

12 september 2012 11:07

Det är en traktor som sprungit läck på väg 140 och orsakat utsläppet. Räddningstjänsten har satt upp skyltar om att trafikanter ska ta det försiktigt på grund av halkrisken.

En sandbil är på väg för att täcka oljan med sand och saneringen beräknas vara klar inom kort.

Så jobbar vi med nyheter