Nordkalk måste stoppa brytningen

Nordkalk måste stoppa brytningen vid Hoburgsmyr.

28 september 2012 14:53

Länsstyrelsen ger Nordkalk föreläggande med krav att kontrollprogrammet för Klinthagenbrottet följs.

Länsstyrelsen har gett Nordkalk ett föreläggande, att omedelbart upphöra med brytning i den del av Klinthagenbrottet som ligger i anslutning till Natura 2000-området Hoburgsmyr. Det är ett litet område, beräknat till endast tre sprängningar, men läget i direkt anslutning till myren är känsligt, inte minst med tanke på grundvattennivåerna.

Orsaken till Länsstyrelsens beslut är att det sedan år 2003 finns ett kontrollprogram som ska visa om brytverksamheten påverkar hydrologin i Hoburgsmyr. Grundvattennivåer, nederbörd och avrinning ska mätas enligt det fastställda kontrollprogrammet. SGU, Sveriges geologiska undersökningar, påpekar i år i sin årligen återkommande rapport, att uppkomna förändringar i grundvattennivån kan ha koppling till stenbrytningen.

Länsstyrelsen har under en längre tid fört en dialog omkring detta. Redan 2009 togs frågan upp av Länsstyrelsen och Nordkalk lovade då att till mars 2012 ha redovisat att denna utvärdering enligt kontrollprogrammet gjorts. Så har alltså inte skett. Av denna anledning skriver nu Länsstyrelsen ett föreläggande till Nordkalk att genomföra kontrollen innan fortsatt brytning får ske, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen kräver även att Nordkalk ska ta bort de sprängstenar som redan har kommit in i Natura 2000-området Hoburgsmyr.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.

Så jobbar vi med nyheter