Ansvariga för föroreningar saknas

Det finns ingen att ställa till svars för markföroreningarna som betning av utsäde orsakat vid tre gotländska kvarnar. Därmed kan statliga pengar användas i det fortsatta arbetet.

4 oktober 2012 16:17

Gotland Under 1900-talet ersatte man arsenik med ämnen innehållande kvicksilver för att skydda utsäde mot sjukdomar, vilket orsakat allvarliga markföroreningar på flera håll. Länsstyrelsen har utrett verksamhetsutövare och fastighetsägare för Hugrajvs kvarn i Gammelgarn, Bander i Mästerby samt Bjärs i Endre.

Vid Bjärs i Endre pågick betning av utsäde 1949-1989. Sedan såldes kvarnen och den används nu som lager.

Vid Bander i Mästerby betades utsäde i 47 år. 1984 upphörde verksamheten och nuvarande ägare köpte fastigheten 1999.

Kvarnen vid Hugravjs betade utsäde i drygt 50 år. 1988 upphörde verksamheten och fyra år senare såldes kvarnen, som numera är sommarbostad.

Miljöbalken säger att den som orsakat föroreningar har ansvaret för saneringen. I fallet med de tre kvarnarna är i två fall verksamhetsutövarna avlidna, och i det tredje fallet är utövaren över 90 år gammal. Länsstyrelsen anser därför att det inte i något fall finns någon som är miljörättsligt ansvarig. Det öppnar för möjligheten att använda statliga pengar, eftersom staten bara bidrar när någon ansvarig inte kan fastställas.

Så jobbar vi med nyheter