"Ett hot mot rättssäkerheten"

Den rekordstora knarkrättegången där 44 personer dömdes kanske måste göras om. En av rättens nämndemän var samtidigt ordförande i polisstyrelsen på Gotland. Nu väcks misstankar om jäv, liknande dem i Södertälje-rättegången. - Det är skrämmande och hotar rättsäkerheten, säger advokat Eric Von Platen.

12 oktober 2012 08:25

I över tjugo dagar pågick rättegången i Gotlands tingsrätt och rekordmånga dömdes för narkotikabrott. Nu gör misstankar om jäv att försvarsadvokaterna överväger att begära att rättegången tas om.

Eric Von Platen, som försvarade en 35-årig man som dömdes till 1,5 års fängelse, menar att nämndemannen är partisk.

- Han sitter på två stolar. Det färgar hans opartiskhet att han både ska fånga buset och stämma buset, säger han.

Den utpekade nämndemannen och polisstyrelsens ordförande Bertil Virgin anser själv att han gjort allt för att undvika jäv och att han bara fått information om fallet i rättssalen och genom medierna.

- Vi hade uppe narkotikabrottsligheten på ett sammanträde och då valde jag att gå ut, säger han.

Det intygas av polis Fredrik Södergren, utredare i fallet och den som höll i informationen till polisstyrelsen. Men i det protokoll som GA har granskat från det aktuella mötet, finns ingen anteckning om att Bertil Virgin lämnade rummet.

Avslöjar inte

Advokat Bengt Hesselgren, vars klient dömdes till två års fängelse, vill undersöka saken närmare innan han beslutar vad han ska göra. På den byrå där han jobbar har hans kollegor hand om det uppmärksammade Södertäljemålet, som nu ska tas om.

- Vi får göra på samma sätt som vi gjorde där. Vi ska gå igenom samtliga protokoll från den 18 januari, då våra killar greps, säger han.

Tiden för överklagandet av knarkdomarna går ut idag. Ingen av försvararna som GA pratat med vill avslöja om de tänker överklaga.

- Om det nu blir ett överklagande från min klient finns det ingenting annat att göra än att begära undanröjande av tingsrättens dom, säger advokat Tomas Pettersson, vars klient dömdes till två års fängelse.

Lagmannen Mikael Mellqvist anser att Bertil Virgin följt regelboken.

- Han hanterade det på rätt sätt. Han förstod att det kunde bli jäv och gick ut ur rummet på polisstyrelsemötet, säger han.

Enligt Bertil Virgin är mötet i juni det enda tillfället då styrelsen diskuterade narkotikafallet. I protokollen går det heller inte att läsa att ärendet skulle ha varit uppe vid fler tillfällen.

- Det här är Gotlands största mål. Det är konstigt om de kommer och säger att de inte pratade om det, säger Tomas Pettersson.

Redovisa uppdrag

Med anledning av fallen i Södertälje och Malmö har lagman Mikael Mellqvist skickat ut ett brev till de fyrtiotal nämndemän som finns på Gotland. Han vill ta reda på deras officiella uppdrag vid sidan av det i tingsrätten.

- Man bör lyfta frågan till ett generellt plan och se om det är lämpligt att kombinera den här typen av uppdrag, säger han.

Södertälje- och Mangsrättegången

I det uppmärksammade Södertäljemålet måste rättegången tas om. En av nämndemännen satt samtidigt i polisnämnden, där den aktuella gängbrottsligheten och insatsen mot denna diskuterats. Enligt Ekot har rättegången kostat 208 miljoner kronor.

I Mangs-rättegången i Malmö har Peter Mangs åberopat jäv eftersom han anser att en av nämndemännen är jävig på grund av sin roll i polisnämnden. Malmö tingsrätt har fortfarande inte fattat beslut i jävs-frågan och i väntan på det dröjer domen mot Mangs, skriver DN.

Fotnot: På Gotland finns ingen polisnämnd utan enbart en polisstyrelse. Där sitter ledamöter utsedda av regeringen.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa