Gotländsk idrottare får stipendium

Gotländska skytten Sandra Pettersson får stipendium från Svenska skyttesportsförbundet.

Det bland annat efter JEM-bronset i mitten av februari.

18 december 2012 12:01

Den gotländska gevärsskytten Sandra Pettersson, nu tävlandes för Krokeks skytteförening, får ett stipendium från Norlins ungdomsfond - ett stipendium som delas ut till den juniorskytt som under året stått för den bästa prestationen i sin skyttesektion.

Hon tog bland annat JEM-brons i mitten av februari.

Förutom äran får hon 3000 kronor och ett diplom. 

FAKTA Karl Arvid Norlins ungdomsstipendium

Stipendiet tilldelas den juniorskytt som under året svarat för den bästa skytteprestationen inom sin sektion.

Respektive sektionsstyrelse nominerar mottagare och förbundsstyrelsen fastställer förslaget vid årets sista FS-sammanträde. Om sektionsstyrelse anser att årets bästa juniorprestation inte håller tillräckligt hög kvalitet, skall något stipendium inte delas ut det året.

Mottagarna tilldelas diplom samt penningssumma som fastställs av FS från år till år.

Samma skytt kan utses till mottagare flera år.

Källa: Svenska skyttesportsförbundet

Så jobbar vi med nyheter