Sensationell flagga

En medeltida beskrivning av en flagga för Kungadömet Gotland öppnar för nya spekulationer om att Gotland varit ett eget land.

11 januari 2013 14:16

- Det här är inget annat än en sensation!

Det säger Tryggve Siltberg, medeltidskunnig före detta landsarkivarie på Gotland, om fyndet av en hittills okänd skildring av Gotland på mitten av 1300-talet.

Eller bortglömd skildring snarare. Den översattes till engelska 1912 ifrån en spansk transkribering från 1877 av ett dokument skrivet av en fransciskanermunk i Spanien på 1300-talet.

Hittade på Google

Att boken kommer fram nu beror på Google. Att flaggan från Gotland kommer fram beror på Rolf K Nilsson, som läst boken.

- Jag samlar på flaggor, berättar exriksdagsmannen tillika exredaktören Rolf K Nilsson och fortsätter:

- Som flaggsamlare följer jag den digitalisering som Google genomför av alla upptänkliga böcker de hittar. Då hittade jag den här från 1912. Det är verkligen ett fynd!

Gotland med egen kung

Det som gör den 187-sidiga boken så speciell är att den ger en ögonblicksbild från 1300-talets Europa. Författaren ska vara en munk, som i jag-form utger sig för att resa mellan olika länder och beskriva vad han ser. Där finns bland annat beskrivningar av ländernas flaggor. Och det är här det blir intressant:

"Jag reste till en ö de kallar Gotlandia i den tyska gulfen, här finns en stor stad de kallar Bisuy (Visby). Det skall finnas 90 pastorat och där bor många människor. Det finns en mindre ö som heter Oxilia (Ösel). Kungen av dessa öar har en flagg som är guld och lila".

Så skriver den okände munken.

- Det som ger den här skildringen vederhäftighet är att den har rätt i en massa andra beskrivningar av flaggor, säger Rolf K Nilsson.

Randigt i guld och lila

- Det som är sensationellt är att Gotland är så tydligt avgränsat i boken. Annars brukar det vara sammanblandat med Gotland, goter, götar och Götaland säger Peter Fagerlund.

Både han och Rolf K Nilsson har redan hunnit bilda en förening med uppgift att driva på för att börja använda den nyupptäckta historiska flaggan - föreningen Gotlandiaflaggan.

En kung över Gotland och Ösel alltså. Och en egen flagga, guld och lila och troligen randig (eftersom flaggor oftast var det).

Var Gotland ett eget land?

Begreppet "kung" kan lika väl syfta på den högste ämbetsmannen på ön, men beskrivningen ger onekligen Gotland en klart självständig ställning.

- Det vi går ut med här har ingen politisk koppling vill jag understryka, men personligen tror jag väldigt mycket på att Gotland varit ett eget land, säger Peter Fagerlund.

Bokfyndet och nyheten om flaggan presenterades på fredagen på en presskonferens där förutom Siltberg, Nilsson och Fagerlund också nuvarande landsarkivarien Jan Östergren deltog.

Han förklarade att han nu hoppas kunna hitta finansiering för fördjupad forskning kring boken och dess uppgifter.

Svårt byta flagga

I samband med presentationen överlämnade den nybildade föreningen Gotlandiaflaggan en flagga till Region Gotland och regionfullmäktiges ordförande Björn Jansson.

- Vi är väldigt tacksamma och ska se till att använda den vid något tillfälle. Om det sedan kommer att leda till att vi byter ut vår nuvarande Gotlandsflagga vågar jag inte säga, det tror jag blir svårt, sa Björn Jansson.

 

Book of the Knowledge of All the Kingdoms, lands and Lords that are in the World... heter den nu digitaliserade boken med 1300-talsmunkens beskrivning av Gotland på 1300-talet.

Boken bör ha tillkommit någon gång mellan 1350 och 1360.

Även om munken personligen inte besökte ön, trots att han säger så (det kan ha varit ett stilgrepp att skriva på det viset), så verkar hans uppgifter i övrigt vara till stor del korrekta.

Han skriver till exempel om Skåne och Blekinge som delar av Sverige. Under huvuddelen av 1300-talet tillhörde dessa landskap Danmark men inte just under den tioårsperiod då boken skrevs.

Så jobbar vi med nyheter