Miljörisker ska utredas på minkfarmen

Minkfarmen vid Salthamn kan vara förorenad med farliga kemikalier. Regionen ska utreda miljön i området men det lär dröja innan något görs.

1 mars 2013 13:07

Minkbranschen kan vara mycket mer förorenad än man tidigare befarat. Länsstyrelsen i minkfarmstäta Blekinge län har tittat på branschens historia och har sett att bekämpningsmedel har använts i stora mängder på ett till synes ovarsamt sätt. De använda preparaten har under långa perioder haft mycket hög farlighet, mest utmärkande för detta är det insektsbekämpande medlet DDT.

"Ovant ärende"

I Blekinge finns minst 300 potentiellt förorenade områden uppkomna på platser där minkuppfödning skett. Sett till hela landet är antalet minst 1 300. På Gotland finns den numera avvecklade gamla minkfarmen vid Salthamn i Lummelunda. Eftersom det finns en ansvarig person för farmen, ligger ärendet på Region Gotlands bord.

– Vi är faktiskt inte vana vid sådana här ärenden. Minkfarmarna har inneburit en klass 3-risk när det gäller utsläpp av miljögifter. Vi har betydligt värre områden att undersöka, säger Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lång halveringstid

Det finns för få undersökningar eller inventeringar av minkfarmar i dag och därför har det varit svårt att bedöma utbredningen av föroreningar. Enligt rapporten från länsstyrelsen i Blekinge vet man att det bland annat använts DDT för att bekämpa insekter. Det tar 31 år för att skadligheten för DDT ska halveras i grundvatten och 15 år på jord.

– Vi ser i så fall störst risk för marken i närheten, att betesdjur ska få i sig det och att hela näringskedjan drabbas, säger Urban Åslund, djurskyddsinspektör på regionen.

Tar tid

Än så länge finns det inga misstankar om föroreningar på den gotländska minkfarmen. Enligt Claudia Castillo ska saken utredas, först görs en riskklassbedömning där man bedömmer hur och vilka ämnen som använts.

– Utifrån det får vi se när vi har tid att undersöka närmare, vi har många sådana här ärenden just nu, flera som bedöms vara betydligt allvarligare än det här, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa