Sudersandsbion till domstol

Sudersandsbion ska inte få göras om till fritidshus. Det anser byggnadsnämnden. nu hamnar frågan i domstol.

5 april 2013 11:10

Frågan om Sudersandsbion på Fårö rullar vidare i de byråkratiska instanserna.

Ägaren till fastigheten fick först avslag av byggnadsnämnden när han ville göra om bion till fritidshus med motiveringen att det skulle skada husets kulturvärde för området.

Länsstyrelsen ändrade sedan nämndens beslut eftersom ett fritidshus inte kan anses bryta mot byggplanen.

Men nämnden ger sig inte och har alltså överklagat länsstyrelsen beslut till Mark- och miljödomstolen i Nacka.

"Byggnadsnämnden anser att även om biografverksamheten inte går att säkerställa så har byggnaden kulturhistorisk reminiscens, med sin nuvarande utformning och publika funktion ett kulturhistoriskt värde av så högt allmänintresse att den föreslagna åtgärden bedöms som olämplig", skriver nämnden i överklagan. 

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa