Ännu oklart om ambulanserna

Det är ännu inte klart vem som ska dirigera ambulanserna på Gotland efter den 19 juni.

28 maj 2013 10:21

Som vi tidigare har berättat har företaget Medhelp hotat att hoppa av ambulanssamarbetet eftersom antalet samtal har blivit mycket fler än vad som uppgavs i kontraktet, säger företagets divisionschef Geir-Erik Hyvärinen.

Nästa vecka hoppas företaget få berörda träffa politiker och tjänstemän angående ambulansverksamhetens framtid.

Om inte företaget får några extrapengar till verksamheten innan den 19 juni så kommer de att upp höra med ambulansdirigeringen har de tidigare meddelat.

Slutar ni larma ut ambulanser den 19 juni?

- Jag vill inte att vi ska hamna där men vi har hamnat i låsta positioner. Eftersom det här är en livsviktig service så arbetar vi tillsammans med ambulanssjukvården (verksamhetscheferna för varje län) för att säkerställa att servicen fungerar efter den 19 juni, säger Geir-Erik Hyvärinen.

Medhelp går back drygt en miljon kronor per månad. Något de gjort sedan starten 2011.

- Vi trodde att det var högsäsong först. Men när vi såg att utlovade 95 000 ärenden landade i plus flera hundra tusen samtal  tyckte vi inte att det var rimligt att vi ensidigt skulle stå för kostnaderna.

 

Företaget har hand om ambulansdirigeringen för den så kallade Fyrklövern: det är landstingen i Uppsala, Västmanland, Sörmland och region Gotland. Medhelp har tidigare meddelat ansvariga inom Fyrklövern att avtalet kommer att gälla till och med 19 juni.

- För Gotland har kostnaderna ökat med ungefär 100 000 kronor mer än beräknat.

Lade ni inte ett för lågt anbud?

- Det kan man tycka men vi fick en anbudsinbjudan där de talade om förutsättningarna. Då handlade det om 95 000 ärenden.

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP)tycker inte att underlaget var missvisande utan att företaget visste vad de skrev på och vad de hade att förhålla sig till.

- Det är så här det går till. Vinner man en upphandling genom att lägga sig på en viss nivå måste man följa spelets regler.

Ska vi gotlänningar vara oroliga över ambulansverksamheten framöver?

- Nej absolut inte. Men om de gör verkstad av sitt eget hot måste vi ha en plan B och det jobbar vi med nu. Det skulle vara väldigt upprörande om de slutade att levera en så samhällsviktig tjänst. Vi för avancerade samtal med dem. Det är klart att de inte kan dra sig ur, det är ju ett avtalsbrott.

Så jobbar vi med nyheter
Kerstin Klint