"Korsningen är livsfarlig"

- Vi anser att korsningen är livsfarlig och att kommunen snarast måste åtgärda säkerheten.

7 augusti 2013 13:50

Ett par i Klintehamn har skrivit ett brev till region Gotland angående trafiksituationen vid trafikkorsningen Hamnvägen-Verkstadsvägen och riksväg 140 i Klintehamn.  
De har i ett tidigare brev krävt att korsningen måste åtgärdas eftersom det är många som passerar vägen när de ska ner till hamnen. De fick då till svar att korsningen inte var något problem och att konstruktionen skulle förbli som den var. Nu har trafiktätheten i korsningen ökat och paret har vid flera tillfällen sett incidenter där.

- I sommar har det skett en dödsolycka i korsningen skriver paret, som nu återigen kräver att trafiksituationen åtgärdas med en trafiksignal och sänkt hastighet.

Så jobbar vi med nyheter
Kerstin Klint