Giftig asfalt vid cykelbanan

Giftig asfalt har hittats vid bygget av cykelvägen vid Själsö.

2 september 2013 11:02

Bygget av den omtalade och mycket kostsamma gång- och cykelbanan mellan Visby och Lummelunda går förhoppningsvis in i sitt slutskede inom en till två veckor.

800 meter återstår innan vägen är helt klar.

Prislappen på cykelbanan har successivt ökat från 24 till cirka 60 miljoner kronor. Den tolv kilometer långa sträckan har kallats världens dyraste cykelväg, med en kostnad på cirka fem miljoner kronor per kilometer.

Projektledare Torbjörn Lundbom, Trafikverket, ser fram emot att lämna bygget bakom sig.

– Vi är väldigt angelägena om att bli klara, säger han.

 

Giftig stenkolstjära

Det som står närmast på tur är att sanera gammal asfalt som innehåller giftig stenkolstjära. Vägbanan längs den sista sträckan måste undersökas och kommer troligen att behöva saneras innan ny beläggning kan läggas.

– Vi är medvetna om att det finns stenkolstjära i vägbeläggningar på Gotland, det är ingenting nytt, säger Torbjörn Lundbom.

Asfaltgrus med stenkolstjära var en vanlig beläggning förr, men är inte tillåten längre. Så länge den ligger orörd är den ofarlig, enligt Torbjörn Lundbom. Stenkolstjära innehåller bland annat cancerogena ämnen och flera tungmetaller.

– Vi vet att den finns på den här sträckan, men hittills har vi inte behövt röra i beläggningen.

 

Flyttas i sidled

Nu kommer delar av vägbanan att flyttas i sidled, vilket innebär att cirka 4 000 kvadratmeter av den gamla beläggningen måste fraktas bort och tas om hand enligt särskilda miljösaneringsregler.

Men det är inte stenkolstjäran som är orsaken till det senaste dröjesmålet utan problem med vatten från berget intill vägen som orsakat vattenskador i intilliggande hus.

Vägen skulle ha varit klar redan 2009, men flera problem har dykt upp under arbetes gång som tredubblat notan för bygget. Nu har dräneringsrör lagts ner under vägen och inom en till två veckor ska arbetet påbörjas igen, förklarar Torbjörn Lundbom.

– Vatten rinner från berget och ner under vägen. Vi har lagt ner rör på 4-5 meters djup under vägen för att leda bort vattnet, säger han.

 

Hoppas på miljödom

Trafikverket väntar nu en dom från Mark- och miljödomstolen som godkänner avvattningen, men domen väntas inte komma innan arbetet återupptas.

– Jag ser väldigt positivt på det i alla fall. Vi får förhoppningsvis en miljödom på avvattningen och så löser vi det här med stenkolstjäran. Sedan hoppas jag att det är frid och fröjd, säger Torbjörn Lundbom.

Gång- och cykelvägen beräknas nu vara klar innan årsskiftet.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa