De överklagar skjutbana

Ett par i Follingbo överklagar beslutet om en skjutbana på grannfastigheten.

29 oktober 2013 08:36

Paret bor 500 meter från den planerade pistolskyttebanan och har ägor 300 meter därifrån. De har överklagat länsstyrelsens beslut om skyttebana till mark- och miljödomstolen.

Paret hävdar att de funderar på att stycka av tomter från sin fastighet där den vetter mot den planerade skyttebanan. De säger också att de redan i dag störs av bullret från de två befintliga skjutbanorna. Enligt överklagandet skjuts det nu cirka 23 300 skott per år på de befintliga banorna och den nya banan skulle innebära ytterligare cirka 52 000 skott per år.

Paret påpekar även att de har en gård med möjlighet till djurhållning och har tidigare haft hästar, nu har de hund. De menar att djur påverkas negativt av bullret.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin