Katten Knäcken kan bli staty

Den ståtlige kattprofilen Knäcken kan bli staty på Stora torget.

9 december 2013 16:20

Den röda katten Knäcken var en känd profil i Visby som flyttade till Stockholm för drygt ett år sedan.

Den ståtliga hankatten som hade sin plats på elskåpet utanför Torgkassen i Visby kan bli staty.

I maj i år somnade han in 14 år gammal men han lever kvar i Visbybornas minne. Så pass att en minnesgrupp bildats över Knäcken som föreslagit att en minnesskulptur av brons av en liggande katt i naturlig storlek ska placeras på torget.

En skiss på Knäcken har utarbetats av konstnären Sanny Laurin och minnesgruppen ansöker nu om tillstånd för placering av skulpturen så att den kan förankras på torget.

Hanna Wärff Radhe som är konsthandläggare inom regionen ställer sig positiv till förslaget tillsammans med konstkommittén och har skickat det vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Jag kan tänka mig att det kommer ett beslut om statyn i början av nästa år, säger Hanna Wärff Radhe.

Regionen kommer inte att tillföra några pengar till statyn, utan projektet kommer att finansieras genom att minnesgruppens medlemmar samlar in pengar från Knäckens beundrare och sponsorer runt Stora torget.

 

Så jobbar vi med nyheter