Drömmen om en trygg jul

Vålden i hemmen tar inte julledigt. Kvinnojouren Amanda håller öppet alla dagar under julhelgen.

23 december 2013 15:30

-Oh ja, vi tar aldrig ledigt. Varken natt eller dag, berättar Li Grebäck som är ordförande för Kvinnojouren på Gotland.

Den största faran under helgen är alkoholen, något Li Grebäck återkommer till flera gånger.

- Ta bort snapsen och glöggen. 99 procent av allt våld sker på grund av alkohol.

Hur många som firar jul i skyddat boende på Gotland vill inte Li Grebäck berätta.

- Nej, jag vill inte röja något på grund av sekretess, inte heller var vi finns.

Kvinnojouren finns till hands under julen för att hjälpa kvinnorna och barnen med julfirandet- om de själva vill.

- Det här är kvinnor som har varit med om mycket och är kapabla till mycket själva. Men vill de ha hjälp så hjälper vi till med allt, som mat och julklappar.

Att julen kan vara en tung tid för landets kvinnor och barn vittnar Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbunds förbundssekreterare Olga Persson om:

– Julen är en tung tid för många som är utsatta för våld i en nära relation. Isoleringen ökar när jobb och fritidsaktiviteter upphör. Våldsutsatta kvinnor och barn tillbringar mycket tid innanför hemmets fyra väggar tillsammans med sin förövare. Förväntningar på julefrid och glädje krockar med verklighetens hot, våld och kränkningar, säger hon.  

Li Grebäck har dock inte märkt av något ökat tryck under just julhelgen, utan de som söker hjälp gör det efter flera års fysisk och/eller psykisk misshandel.

- Jag har inte märkt av några speciella toppar utan det byggs på under flera år.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa