Leva får köpa Kungsladorna

Leva ser ut att få köpa loss Kungsladorna av region Gotland. Men innan det blir affär av måste bolaget redovisa sitt senaste bokslut.

14 januari 2014 15:47

Vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde på tisdagen var samtliga sex partier helt eniga om en försäljning av Kungsladorna på Södra hällarna i Visby till Leva.

- Vi var helt politiskt helt överens om att sträva efter en försäljning, berättar Hanna Westerén (S).

Alla papper på bordet

Men innan köpet kan gå igenom ställdes kravet att Leva ska redovisa saknade bokslut. Årsredovisningen för 2012 hade tidigare inte redovisats. Bolaget hade inte heller betalat skatt och moms i tid. Det har bolaget lämnat in, men nu har nya krav ställts:

- Förbehållet är att de lämnar in årsredovisningen för 2013 och att den är godkänd av revisorerna. Dessutom vill vi ha alla papper på att de skulder de har är betalda.

När bolaget kommit in med de efterfrågade handlingarna och har  uppfyllt regionsstyrelsens beslut om komplettering kan det bli försäljning av.

- Vi ska ha svart på vitt och känna att vi gör affärer med en seriös aktör, poängterar Hanna Westerén.

Sju miljoner

Försäljningsssumman blir sju miljoner kronor.

- Det finns en värdering gjord och den ligger någonstans runt sju miljoner kronor. Det är en marknadsmässig värdering.

När det blir försäljning av vet inte Hanna Westerén.

-Det beror ju på hur fort de kan skaka fram en årsredovisning.

Eftersom regionstyrelsens ordförande Åke Svensson sitter med i Almis styrelse som lånat ut pengar till Leva fanns han inte med när förslaget klubbades igenom under tisdagseftermiddagen.

Nu går ärendet vidare till fullmäktige för beslut.

Bakgrund

Det var 2010 som Leva tecknade ett hyresavtal med region Gotland om att få hyra de två kungsladorna i södra Visby. Avtalet som gäller fram till 2019 gav företaget rätt att disponera byggnaderna och marken omkring. I avtalet står det att företaget ska svara för driften av byggnaderna och att hyresvärden som är region Gotland inte kommer att lösa in gjorda investeringar. Mot bakgrund av de investeringar som Leva gjort har regionen bedömt att det skulle vara svårt att genomföra en konkurrensutsatt försäljning av Kungsladorna.

 

Se LEVA från luften (foto: Gunnar Britse)»

 

Så jobbar vi med nyheter
Kerstin Klint