Nya områden för friluftsliv på ön

Länsstyrelsen på Gotland har tagit fram en lista med åtta nya områden som föreslås bli riksintressen för friluftsliv.

18 februari 2014 09:26

Det är Naturvårdsverket som av regeringen fått i uppdrag att göra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftsliv. Senast detta gjordes var 1988, och uppdraget ska redovisas senast 30 april i år.

Därför har länsstyrelsen tagit fram underlag med bedömningar av nuvarande områden, och en rad med helt nya områden.

Utgångspunkten för att ett område ska bedömas som riksintresse för friluftslivet är att området har så stora friluftsvärden att det är eller kan bli attraktivt för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet.

– Länsstyrelsen på Gotland kommer att föreslå de områden som redan idag är utpekade samt föreslå några helt nya områden. Föreslagna områden finns utlagda på länsstyrelsens hemsida. Gotland har många områden som lämpar sig väl för olika friluftslivsaktiviteter och som länsstyrelsen bedömer uppfyller de riktlinjer som Naturvårdsverket har lämnat, säger Marie Jakobsson, projektledare.

Länsstyrelsen vill ha hjälp av allmänheten med synpunkter på de föreslagna områdena. Det handlar om saker som kan vara av riksintresse och som bör vara med i beskrivningarna.

Allmänhetens synpunkter ska vara inne senast 21 februari.

 

Här är hela listan:

Områden som redan är utpekade som riksintresse för friluftsliv.

1. Fårö

Fårö är ett särpräglat landskap som till stora delar varit oförändrat under lång tid och där fåren ännu strövar fritt. Attraktivt för friluftslivet främst på grund av mycket höga natur- och kulturvärden.

2. Östergarnslandet

Östergarnslandet är ett särpräglat landskap med stora natur- kultur- och skönhetsvärden. Attraktivt för friluftslivet främst på grund av sina klintar och berg, sin oexploaterade kust samt de förnämliga sandstränderna.

3. Storsudret

Landskapet här är varierande med värdefulla lövmarker, alvarmarker, betade öppna gräsmarker, raukområden, klintar, grottbildningar och sandstränder.

4. Gotlandskusten

Gotlandskusten utgörs till stora delar av orörd och omväxlande natur med mycket goda möjligheter till rekreation och aktiviteter av olika slag.

5. Gotska Sandön

Gotska Sandön är en egenartad isolerad ö med sanddyner och bevuxen av till största delen ensartad tallskog med mindre inslag av lövskog.

6. Karlsöarna

Karlsöarna är Östersjöns enda motsvarighet till Atlantens fågelberg. Öarna utgör ett par av Gotlands största alvarområden.

 

Här är de nya områden som länsstyrelsen föreslår

7. Bäste träsk

Ett naturområde som delvis har vildmarkskaraktär och stora del av området genomkorsas endast av några små körvägar och präglas i övrigt av orördhet och stor variation.

8. Nordöstra Gotlands kust- och skärgård

Tack vare områdets omväxlande karaktär finns här stora möjligheter till berikande upplevelser både när det gäller natur- och kulturvärden.

9. Hejnum-Filehajdar

File Hajdar, Hejnum hällar och Kallgateburg utgör en unik företeelse i gotländsk natur.

10. Follingbohöjden

Ett tätortsnära naturområde med ett välutvecklat friluftsliv. Här finns möjligheter att utöva många typer av friluftsaktiviteter.

11. Lojsta Hed

På Lojsta Hed finns Sveriges enda inhemska hästras, Gotlandsrusset.

12. Lojsta Slott

Området vid Lojstasjöarna uppvisar för landet unika geologiska bindningar.

13. Norrbys och Bäcks

Norrbys i Väte är Gotlands första kulturreservat och angränsar till naturreservatet Bäcks.

14 Östergarnsholm

Östergarnsholm hör till ett av Gotlands mest särpräglade odlingslandskap.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Pettersson