Rektor: Högre status till lärare

Svenska elever tappar allt mer enligt de senaste mätningarna. Enligt en rapport från OECD ligger lösningen i att höja läraryrkets status.

19 februari 2014 14:45

De senaste Pisamätningarna visar att skolresultatet bland svenska elever sjunker allt mer. De ligger nu under OECD-snittet i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. En analys från OECD pekar på att de sämre resultaten kan bero på läraryrkets sjunkande status. Andreas Schleicher är utbildningsansvarig på OECD, och han menar att Sverige måste satsa hårdare på sina lärare.

- I de högpresterande länderna har lärarna högre löner men också tydliga karriärmöjligheter, vilket är väldigt viktigt, säger han till TT.

En skola på Gotland som haft dåliga resultat bland sina elever är Klinteskolan. De har dock lyckats vända trenden, och 2013 gick 88 procent av niorna ut med godkända betyg. Skolans rektor Jacob Wesley menar att resultatet av OECD-rapporten inte var speciellt överraskande.

- Den slår in en del öppna dörrar. Det står egentligen ingenting vi inte redan visste. Svenska skolan har slagit sig litegrann till ro de senaste åren och statusen på läraryrket har sjunkit. I dag är det alldeles för få som vill bli lärare, säger han.

Ett försök att höja just statusen gjorde regeringen när man  antog förstelärarreformen, som trädde i kraft under 2013. Hanna Johansson jobbar på Klinteskolan, och är en av Gotlands förstelärare.

- Statusen måste absolut höjas på läraryrket, och jag tror förstelärarreformen är ett bra sätt att göra det på. Det ger en chans att utvecklas som lärare och ha karriärmöjligheter, säger hon.

- Även lönen har en stor del i att höja statusen. När ungdomar ska välja studier i dag kollar de mycket på vad man tjänar inom olika yrken, och studier har visat att ju fler sökande det är till lärarlinjen, desto bättre skolresultat ger det, säger Jacob Wesley.

En annan aspekt som OECD-rapporten pekar på är att kraven som ställs på eleverna i Sverige måste bli högre.

- Det är precis så vi förbättrat resultaten här. Efter flera år med låga resultat valde vi att börja om genom att höja förväntningarna på våra elever. Vi valde att se deras potential istället för deras hinder. Dessutom jobbade vi hårt med att sätta tydliga mål och följa upp dem på ett bra sätt, säger Jacob Wesley som även menar att skolorna skulle ha bättre förutsättningar om de blev statliga.

- Ska verkligen den kommunala ekonomin styra hur mycket resurser som läggs i skolan?

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa