Så fick 22 kvinnor jobbhjälp

Projektet Unga kvinnor har hjälpt 22 unga gotländskor bort från arbetslöshet och försörjningsstöd. Nu öppnas möjligheten för alla mellan 16 och 64 år med särskilda behov.