Beslutet: Kritiserade upphandlingen ska prövas i domstol

Region Gotlands upphandling av kollektivtrafik kanske måste göras om. Kammarrätten har beslutat att pröva om den gjorts på rätt sätt.

6 juli 2019 10:30

Den 21 maj beslutade Region Gotland att anta anbudet från Bergkvarabuss AB. Enligt överenskommelsen ska bolaget ansvara för kollektivtrafiken och skolskjutsarna på Gotland från juni 2020 och tre år framåt.

Redan innan tilldelningen var klar överklagade Gotlandsbuss AB upphandlingen. I april sade förvaltningsrätten nej till att stoppa upphandlingen, en dom som kammarrätten inte tog upp till prövning.

Gotlandsbuss klagade på nytt till förvaltningsrätten, med krav på att upphandlingen ska göras om. Förvaltningsrätten avslog klagomålet en gång till, men dagen efter att Region Gotland antagit budet från Bergkvarabuss begärde Gotlandsbuss att kammarrätten tar upp och prövar om upphandlingen gjorts enligt lagen om offentlig upphandling. Kammarrätten beslutade direkt att stoppa Region Gotland från att teckna avtal med Bergkvarabuss, medan frågan om prövningstillstånd avgjordes.

Nu har Kammarrätten meddelat prövningstillstånd. I sin senaste inlaga till kammarrätten hävdar Gotlandsbuss bland annat, att Region Gotland genom att åsidosätta den absoluta anbudssekretessen har Bergkvarabuss kunnat lämna sitt anbud, fullt medveten om att bolaget var enda anbudsgivaren. Gotlandsbuss hävdar även att Region Gotland under pågående upphandling ändrat flera krav, bland annat ett skall-krav som berörde hälften av de fordon som ingår i upphandlingen.

Om domstolen bifaller Gotlandsbuss krav så måste upphandlingen göras om. GA har sökt Region Gotlands ansvariga upphandlare Birgitta Lidman för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino