Ön invaderas av Nato

Sverige är värdnation för den stora militärövningen Northern Coasts i höst. Visby och Gotland kommer att ha en nyckelroll.

22 maj 2013 08:38

Totalt deltar 15 länder i övningen, däribland USA, Kanada och Storbritannien.

Gotlänningarna kommer att märka av övningen, främst flygtrafiken eftersom Visby flygplats blir navet för flyget.

Övingens scenario är att deltagarna ska öva samarbete på både stabs- och genomförandenivå i skydds- och stridsteknik.

Dock kommer inga stridsplan att delta. Tunga transportplan, mindre målplan och helikoptrar kommer trafikera Visby flygplats hårt, främst mellan 13 september och 19 september när alla flygfarkoster ska använda flygplatsen för landning, tankning och tillfällig basering.

Första delen av övningen genomförs sydost om Blekinge, och den andra i Gotska sjön mellan Gotland och Stockholms skärgård.

Helikoptrarna ska också öva lågflygning över Gotland, enligt Försvarsmaktens övningsbeskrivning.

Flygningarna kommer att genomföras även under kvällar och nätter.

 

Deltagande länder i Northern Coasts 2013

Tyskland

Sverige

Danmark

Norge

Nederländerna Finland

Estland

Lettland

Litauen

Polen

Storbritannien

Österrike

USA

Kanada

Belgien

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa