Se skisser på det nya bryggeriet

Gamla hamnterminalen rivs och ett nytt bryggeri ska byggas. Johan Spendrup, Gotlands bryggeri, hoppas att allt är färdigt 2015.

5 december 2013 12:03

Regionstyrelsens arbetsutskott har godkänt avsiktsförklaringen som innebär att terminalen rivs och marken säljs till bryggeriet. Regionen vill genom försäljningen ta igen kostnaderna för marken och det arbete som görs.

– Det handlar om att bygga varumärken. Gotland är ett oerhört starkt varumärke och produkter som Wisby Pils har inte varit till nackdel. Det är en vinna-vinna-situation, säger regionråd Åke Svensson (S) vid en presskonferens tillsammans med Johan Spendrup, vd för Gotlands bryggeri.

Hyresgästerna måste flytta

Åke Svensson och regionen vill se en nyetablering på hamnen, men han medger att det finns komplikationer. Bland annat finns hyresgäster i terminalen, Sjöfartsverket och Werkelinbolagen, som måste flytta någon annanstans, vilket de är medvetna om enligt Åke Svensson.

Men största nöten att knäcka är den egna hamnverksamheten.

– Det är i första hand våra verkstäder och hamnkontoret som måste lösas, säger Patric Ramberg, teknisk direktör på regionen.

Han har svårt att säga något om ifall tidsplanen är realistisk eller inte.

– Ofta när man avslutar hamnverksamhet så måste marken saneras. Jag vet inte om det kommer att behövas här, men i så fall kan det dra ut på tiden, säger Patric Ramberg.

Showroom för gotländsk mat

Gotlands bryggeri håller i dag till i innerstaden och kan inte utöka sin verksamhet där. Johan Spendrup berättar att man redan 2010 insåg att företaget skulle behöva expandera och att det inte var möjligt i de befintliga lokalerna.

– Vi har som mål att brygga fem miljoner liter per år, i dag brygger vi närmare två miljoner liter. Ambitionen är att det ska vara klart 2015, men jag är medveten om att det är en utmaning, säger Johan Spendrup.

Enligt planerna ska det bli en 2 000 kvadratmeter stor byggnad, med en trappgavelfasad och stora välvda fönster som vetter mot Hamnplan. Under presskonferensen visades ett utkast till skiss över bygget.

– Vi vill gärna ha en publik del, där folk ska kunna titta på produktionen. Planen är även att bygga ett litet showroom, där man ska kunna provsmaka öl och som även andra ska kunna använda. Ett showroom för gotländsk matproduktion.

Bryggeriet kommer att behålla de gamla lokalerna, vilka främst kommer att användas för produktutveckling samt förvaring av öl som vilar på fat.

Även regionen vill att den nya anläggningen ska han en publik prägel och en av de frågor som måste lösas är möjligheten för folk att kunna promenera längs kajen.

 

KOMMENTAR MATS PETTERSSON: Det här kommer att bli toppen!

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa