57 kulturplatser får särskilt skydd

Snart är skyltarna på plats som visar vilka kulturplatser på Gotland som ska ha ett särskilt skydd i händelse av väpnad konflikt.

Unescos skylt som markerar skyddsvärd kulturegendom kommer snart att sättas upp på 57 platser på Gotland. Egendomen ska ha särskilt skydd vid en väpnad konflikt.

Unescos skylt som markerar skyddsvärd kulturegendom kommer snart att sättas upp på 57 platser på Gotland. Egendomen ska ha särskilt skydd vid en väpnad konflikt.

Foto: Montage

Gotland2019-10-08 10:39

Länsstyrelsen har valt ut 57 områden på Gotland som ska märkas med Unescos ”blue shield”, symbolen som markerar att platsen är värd ett särskilt skydd i kristider.

– Det rör sig bland annat om fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor, säger Susanne Hallander som är kulturmiljöhandläggare vid länsstyrelsen.

Arbetet sker i samråd med fastighetsägare/de som förvaltar egendomen, samt med chefen inom aktuellt försvarsområde. Vilka 57 platser det rör sig om vill länsstyrelsen inte avslöja förrän alla fastighetsägare informerats.

Redan 1996 slog Statens kulturråd fast att det är länsstyrelsens uppgift att märka kulturegendom som ska skyddas enligt Haagkonventionen. Detta ska ske med en skylt 15 x 10 centimeter, som placeras över texten: ”Kulturegendom skyddad enligt 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt”.

Arbetet att märka platser har inte varit prioriterat, utan tagit fart först när Gotland utpekats som pilotområde för totalförsvaret. 

En plats är dock redan klar. Riksantikvarieämbetet ansvarar för platser som är särskilt skyddsvärda, och dit hör de svenska världsarven. Hansestaden Visby anmäldes till Unesco redan för 30 år sedan.

Att märka skyddsvärd kulturmiljö är en del av 1952 års Haagkonvention om skydd för kulturföremål. Sverige anslöt sig till den 1985. Konventionen ger inga regler för hur skyddet ska organiseras, utan det är upp till varje land att anpassa regelsystem och i militära reglementen införa bestämmelser för att uppfylla konventionens mål. 

Karta: Innerstaden
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!