Avmattning på arbetsmarknaden spås

Arbetsförmedlingen på Gotland spår liksom Konjunkturinstitutet en något dämpad konjunktur.

Konjunkturinstitutet konstaterade förra veckan att Högkonjunkturen är över. På Gotland märks en avmattning, men ingen lågkonjunktur i sikte.

Konjunkturinstitutet konstaterade förra veckan att Högkonjunkturen är över. På Gotland märks en avmattning, men ingen lågkonjunktur i sikte.

Foto: Jessica Gow/TT

Gotland2019-10-14 09:03

Förra veckan meddelade Konjunkturinstitutet att högkonjunkturen är över: "Den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och högkonjunkturen ebbar gradvis ut i år och blir balanserad nästa år". Detta är också något som förutspåddes i Arbetsförmedlingen på Gotlands arbetsmarknadsprognos som redovisades i våras. 

– Vi ser inget tecken på lågkonjunktur. Men konjunkturen är inte lika stark och det är en lite lugnare utveckling som vi redovisade i vår prognos, men då jämför vi med en väldigt hög nivå, säger Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen på Gotland.

Enligt Arbetsförmedlingen har Gotland fortfarande landets näst lägsta arbetslöshet, 5,6 procent. Men arbetslösheten ökar något. Inom till exempel handeln har utvecklingen mattats av. 

– Orsakerna kan vara flera. Ändrat beteende som inköp på nätet till exempel. Men vi har fortsatt vissa branscher som har väldigt svårt att hitta personal som skola, vård, omsorg och byggsektorn. 

Har ni rustat inför en avmattningsfas?

– Vi har ju varit inne i en stor omställning hela året som inneburit att vi har blivit en mindre myndighet. Vi har haft mycket fokus på det arbetet.

Enligt Tina Ersson har färre än 5 personer behövts sägas upp. Men sammantaget, med naturliga avgångar som pensioner, har personalstyrkan på Gotland minskat med cirka en tredjedel. 

– Vi jobbar med mer fristående aktörer idag. Vi bygger ut i andra kanaler. Det innebär att gotlänningar får mer service på distans.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!