Facklig kritik när vikariat "nollas"

Kommunalfacket oroar sig över att korttidsvikariat ska "nollas" och "helgbemanning" införas en dag i veckan på vissa enheter.

Region Gotlands planer på att dra in korttidsvikariat och införa "helgbemanning" på vardagar upprör Kommunal.

Region Gotlands planer på att dra in korttidsvikariat och införa "helgbemanning" på vardagar upprör Kommunal.

Foto: Malin Stenström

Gotland2019-10-14 20:07

PÅ onsdag sammanträder Region Gotlands socialnämnd. Än en gång står ekonomiska frågor i centrum. Bilden är en aning motsägelsefull. Som Gotlands Tidningar nyligen rapporterat har prognosen för innevarande år förbättrats. Men ändå befaras ett underskott och åtgärderna som planeras upprör Kommunal-facket.

– Besparingarna slår mot medarbetarna i en redan ansträngd organisation, säger Pia Malmros, ordförande för Kommunals Gotlandsektion med cirka 2 300 medlemmar.

Det är framför allt formuleringar om bemanning  i förvaltningens skrivelser till nämnden som oroar. Angående omsorgen om personer med funktionsnedsättning sägs att alla verksamheter där ska ha en "gemensam rutin med en strävan att minska men helst nolla vikariat vid korttidsfrånvaro".

– Och så kallade nollande vikariat har en egenhet att sprida sig, kommenterar Pia Malmros.

Under avsnittet "Särskilt boende i egen regi" finns en formulering om "helgbemanning" (citationstecknen är socialförvaltningens) minst en dag i veckan. Innebörden är alltså lägre bemanning också vissa vardagar.

– Vi är kritiska mot att de här förslagen förs fram till nämnden utan att någon riskbedömning gjorts, säger Pia Malmros.

När "Åtgärder för att minska befarat underskott 2019" behandlades i socialnämndens arbetsutskott yrkade oppositionen i form av (S) och (V) på att nämnden skulle begära tilläggsanslag med 10 miljoner kronor. Majoriteten avslog, efter en omröstning som slutade 3-2.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!