Femte gången JO kritiserar långsamma beslut

JO kritiserar miljö- och byggnämnden för långsam handläggning i två nya beslut. Liknande kritik har lämnats tre gånger tidigare.

JO Katarina Påhlsson noterar att miljö- och byggnämnden vidtagit åtgärder. Nu hoppas hon att givna tidsramar hålls.

JO Katarina Påhlsson noterar att miljö- och byggnämnden vidtagit åtgärder. Nu hoppas hon att givna tidsramar hålls.

Foto: Pernille Tofte

Gotland2019-11-25 11:45

”Jag utgår från att nämnden framöver kommer att handlägga ärenden om bygglov och förhandsbesked i enlighet med den skyndsamhet och de tidsfrister som lagen kräver” skriver JO (Justitieombudsmannen) Katarina Påhlsson i ett av de senaste besluten.

Av de två nya besluten gäller ett en fastighetsägare som fick vänta över ett år på ett förhandsbesked. Ansökan bedömdes som komplett den 22 maj 2016. Beslut togs först den 21 juni 2017. Enligt plan- och bygglagen får handläggningstiden inte överstiga tio veckor från det att ärendet bedömts som komplett. Utöver tidsutdräkten noterar JO att den sökande vid ett tillfälle inte fick svar på frågor om handläggningen.

Det andra ärendet gäller en ansökan om bygglov. Ärendet bedömdes som komplett i mars 2018. Beslut om bygglov togs den 17 oktober 2018. Bland det som är märkligt i handläggningen är att sökanden i oktober 2018 uppmanades att lämna en handling om vatten och avlopp som han redan hade lämnat två gånger tidigare.

JO påpekar att hög arbetsbelastning, låg bemanning och omfattande organisatoriska förändringar inte är en godtagbar ursäkt för långa handläggningstider. Det är inte första gången. JO har 2016 och 2017 kritiserat miljö- och byggnämnden för att ha överskridit tidsgränsen, men konstaterar i ett av de senare besluten att nämnden tagit åt sig av kritiken och vidtagit åtgärder som minskat balanser och kortat handläggningstider.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!