Förhandlingar om arbetschema väntar

Gotlands slagteri överväger att gå från fem till fyra slaktdagar. Nu väntar förhandlingar om det nya arbetsschemat.

Det saknas volym för att slakta fem dagar i veckan på Gotlands slagteri. Nu ska ett nytt arbetsschema förhandlas.

Det saknas volym för att slakta fem dagar i veckan på Gotlands slagteri. Nu ska ett nytt arbetsschema förhandlas.

Foto: Dennis Pettersson

Gotland2019-10-12 09:30

Det var för två veckor sedan som fackförbundet Livs fick veta att det fanns planer på att gå från fem- till fyradagars slakt. Det skulle innebära att personalen arbetar nio timmar per dag under fyra dagar i veckan.

– Vi vet inte riktigt hur det kommer att fungera. Vi har inte varit med i planeringen, men kommer att få mer information i kommande förhandlingar. Som jag förstår det är det något man vill införa i början av december, men det vet vi inte om det kommer att fungera, säger Andreas Gudinge, klubbordförande i Livs.

Hur har de här planerna mottagits?

– Det är inte något strid ännu. Allt flyter på som vanligt, men det är ganska dystra miner inne på slakten.

Idag är cirka 150 personer anställda på slakteriet. Vd Thomas Östlund vill inte säga att det råder någon oenighet och menar att man inte har volym för femdagars slakt.

–  Det pågår en diskussion mellan mig och Livs. Det blir ingen lönsamhet och därför komprimerar vi slakten. Övrig tid finns det andra arbetsuppgifter. Vi har haft fyradagars slakt tidigare, säger Thomas Östlund.

– Jo det har vi haft, men då jobbade vi på ett femdagars schema, 45 timmar i veckan, under vissa tider perioder och det tyckte vi fungerade bra. Nu undrar vi lite vad de nya arbetsuppgifterna består i, svarar Andreas Gudinge.

Idag slaktar man gris på förmiddagarna och nöt på eftermiddagarna. Planen är att renodla slakten till gris en dag och nöt en annan. 

– Nästa vecka ska vi få mer information om det nya arbetsschemat.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!