Gratis buss en månad inte omöjligt

Locka fler att åka buss genom att erbjuda ett gratis månadskort föreslår en medborgare.
Locka fler att åka buss genom att erbjuda ett gratis månadskort föreslår en medborgare.

En månad gratis kollektivtrafik till alla gotlänningar har föreslagits av Frans Brozén från Fårö i ett medborgarförslag.

Gotland 7 januari 2020 10:00

Vid tekniska nämndens sista sammanträde före årsskiftet behandlades ärendet men något löfte om en månads fritt bussåkande gick man inte med på. Däremot var nämnden inte negativt inställd till förslaget i sig.

– Vi kan inte ta ställning till det nu innan vi har klart med nya bussupphandlingen, förklarade Patric Ramberg.

Enligt honom kan förslaget vara just en sådan åtgärd som behövs för att öka intresset för kollektivtrafiken. Och politikerna har sagt att man ska satsa extra pengar.

Jyrki Vainio är enhetschef för kollektivtrafiken på Gotland och han väntar bara på att avtalet om kollektivtrafiken ska bli klar för att sätta igång olika åtgärder som ska leda till att fler åker buss.  

– Det är en kombination av åtgärder som behövs men en, två eller tre gratismånader är bra, säger han.

-– För att införa en gratismånad krävs att det går bussar att åka med också. Att lugga en flintskallig är inget alternativ, säger han.

För honom handlar det om att utöka antalet bussturer så att inte gratiserbjudandet bara blir ett slag i luften.

– Det gäller att locka in trafikanterna i trafiksystemet, säger han.

Teknikförvaltningen är alltså positiv till förslaget men påpekar att det är beroende av ekonomiska resurser. Gratis bussåkande en månad skulle medföra ett inkomstbortfall på minst en miljon kronor. Cirka 50 procent av alla kollektivtrafikresenärer på Gotland reser för övrigt avgiftsfritt året om. Den gruppen hittar man bland barn, ungdomar och äldre personer.

 

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa