Kvinnors löner ökar mer än mäns

Under 2000-talet har kvinnornas löner börjat komma ikapp männens. Det här gäller för de flesta kommuner i landet och Gotland är inget undantag.

Gotland2019-10-03 11:00

I riket som helhet så steg kvinnors medianinkomst med 39 procent (inflationen borträknad) medan motsvarande siffra för män var 32 procent mellan åren 2000 och 2018. På Gotland är ökningen inte lika stor, här har medianlönen stigit med närmare 33 procent för kvinnor och med 28 procent för män. 

Under nivån för hela landet alltså men samtidigt är kvinnors lönenivå närmare mäns här på ön jämfört med riket. Redan 1999 var Gotländska kvinnors andel av mäns inkomst 80 procent och 2018 var andelen uppe i 83 procent. Motsvarande siffror för hela landet är 72 procent respektive 77 procent. Däremot tjänar män fortfarande mer än kvinnor –  oavsett landsdel.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!