Läsarbilder • Vintern har gjort entré på Gotland

På måndagsmorgonen ligger snön vit på många håll på Gotland. Många läsare har skickat in bilder och mest snö verkar ha kommit på mellersta ön.

Sjonhem.

Sjonhem.

Foto: Sofie Westberg

Gotland2021-11-22 10:04

Mest snö verkar Lärbro och Roma ha fått, enligt de bilder som skickats in från våra läsare.

Har du också fångat vintermorgonen på bild? Mejla gärna din bild till mona.staflin@helagotland.se. Vi fyller på med fler bilder under dagen.

Vinter i Roma.
Vinter i Roma.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!