Regionens anställda trivs bättre på jobbet

Allt fler medarbetare på Region Gotland känner sig stolta över sitt arbete. Det visar en ny medarbetarundersökning. Men än har de mycket kvar att göra innan alla tycker att regionen är en attraktiv arbetsgivare.

Mer än var tionde gotlänning har Region Gotland som arbetsgivare. 78 procent av de 6 700 medarbetarna har svarat på en ny medarbetarenkät.

Mer än var tionde gotlänning har Region Gotland som arbetsgivare. 78 procent av de 6 700 medarbetarna har svarat på en ny medarbetarenkät.

Foto: Henrik Radhe/arkiv

Gotland2019-11-09 17:03

Av Gotlands drygt 59 000 boende arbetar mer än var tionde person inom Region Gotland, vilket gör regionen till Gotlands största arbetsgivare. För att kunna skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt genomför de årligen en medarbetarenkät. I år svarade 78 procent av de 6 700 medarbetarna.

Årets resultat visar på en positiv ökning inom de flesta index. Bland annat känner sig fler än tidigare stolta över att jobba på Region Gotland. Enkäten visar även att de anställda upplever att de känner sig mer respekterade av chefen och att de får mer stöd än tidigare. Samtidigt menar de att förutsättningarna för att göra ett bra jobb har blivit sämre och att stressnivån har ökat.

Teknikförvaltningen är den enda förvaltning där de anställda upplever att ledarskapsförmågan blivit sämre. År 2017 låg ledarskapsindexet på 74 procent, jämfört med 71 procent i år.

Många uppger att de inte skulle rekommendera regionen som arbetsplats till en vän. Dock går utvecklingen åt rätt håll. År 2017 uppgav 30 procent att de inte tycker att regionen är en attraktiv arbetsgivare, jämfört med 24 procent i år.

– Det är glädjande. Allt fler av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Region Gotland och är även beredda att berätta om det. Att vi trivs och tillsammans skapar en kultur där vi är stolta, kommer att vara avgörande för att vi ska kunna behålla och rekrytera medarbetare, säger tillförordnade regiondirektören Marica Gardell.

Tillförordnade regiondirektören Marica Gardell.
Tillförordnade regiondirektören Marica Gardell.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!