Socialtjänsten kommenterar JO-anmälan

I början av september blev socialtjänsten på Gotland JO-anmäld. Nu kommenterar Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorg, ärendet.

Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorg Region Gotland, kommenterar den JO-anmälan som lämnades in av advokat Thomas Bodström i början av september.

Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorg Region Gotland, kommenterar den JO-anmälan som lämnades in av advokat Thomas Bodström i början av september.

Foto: Montage. Rolf Jönsson/arkiv och David Skoog/arkiv

Gotland2019-09-11 14:12

Som vi tidigare har berättat lämnade advokat Thomas Bodström i början av september in en JO-anmälan riktad mot socialtjänsten på Gotland. Bakgrunden till detta är den omtalade vårdnadstvist som har pågått mellan en mamma och en pappa gällande deras två barn. 

I JO-anmälan kritiserar Thomas Bodström, som företräder mamman, hur socialtjänsten har hanterat ärendet. Han lyfter fram ett möte under vilket tjänstemännen ska ha föreslagit att familjen ska spendera sommaren på ett utredningshem, för att på så sätt förbättra relationerna inom familjen. Enligt Bodström och hans klient ska syftet snarare ha varit att överflytta ena barnet till pappan och i JO-anmälan menar de att de har blivit förda bakom ljuset.

Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorg, kan inte kommentera det enskilda fallet men hon berättar att de kommer att besvara de frågor som JO har gällande vad som har hänt.

– Sedan avgör JO om vi har handlat i enlighet med lagen eller inte. När JO:s beslut kommer så får vi antingen inte kritik och då kan vi slå fast att vi har följt lagstiftningen, alternativt så får vi kritik och då behöver vi se över våra rutiner/processer så vi handlar enligt lagstiftningen, säger hon. 

När det kommer till hur socialtjänstens tjänstemän generellt kommunicerar med berörda menar hon att de är tydliga.

– Tjänstemän lägger största vikt på att lyssna på barn, ungdomar och vuxna och att vara tydliga i sin kommunikation, säger Christina Godarve.

Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorg Region Gotland, kommenterar den JO-anmälan som lämnades in av advokat Thomas Bodström i början av september.
Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorg Region Gotland, kommenterar den JO-anmälan som lämnades in av advokat Thomas Bodström i början av september.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!