Svårt att nå mål i medarbetarundersökningen

Regionens medarbetarundersökning visar på fler engagerade och färre uttråkade, fler nöjda med relationen till chefen och färre nöjda med den psykosociala arbetsmiljön.

Den årliga medarbetarundersökningen visar att Regionen på många områden inte når riktmålen.

Den årliga medarbetarundersökningen visar att Regionen på många områden inte når riktmålen.

Foto: Arkiv

Gotland2019-11-11 11:00

Region Gotland har gjort sin årliga medarbetarundersökning där 78 procent av de ungefär 6700 medarbetarna har svarat på hur de upplever sina arbetsplatser.

– Resultatet ger oss tydliga indikationer på var vi behöver åtgärda problem, men också på vad som är bra och vad som kan förstärkas ytterligare. Att så många svarat visar på ett stort engagemang och resultatet visar att vi är på god väg inom flera områden, säger Region Gotlands HR-direktör Lotta Israelsson i ett pressmeddelande. 

Bland annat visar undersökningen att färre av Regionens anställda känner sig uttråkade och ofokuserade på jobbet än 2017. Samtidigt ligger procentsatsen för de som svarat att de är engagerade i sitt jobb tio  procentenheter under det riktmärke som satts upp för undersökningen. 

På samtliga frågor om hur den anställdas relation med den närmsta chefen är har fler svarat att de är nöjda än tidigare år. Frågorna rör bland annat om den anställde känner sig respekterad av sin chef och om man får feedback. Det ska dock också nämnas att man inte på någon av frågorna kring ledarskapet når upp till de satta riktmärkena. 

När de anställda fått svara på frågor kring den psykosociala arbetsmiljön står det klart att en upplevd försämring skett sedan 2018 års undersökning. Åtta procentenheter av de svarande har gått från att vara delvis eller helt nöjda med den psykosociala arbetsmiljön till att tycka att den behöver förbättras. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!