Nypelius JO-anmäls för SMA-beslut

Hade Eva Nypelius (C) rätt att fatta beslutet om att inte överklaga SMA-domen på egen hand eller borde beslutet tagits av regionstyrelsen? Den frågan vill en privatperson att JO prövar.
Hade Eva Nypelius (C) rätt att fatta beslutet om att inte överklaga SMA-domen på egen hand eller borde beslutet tagits av regionstyrelsen? Den frågan vill en privatperson att JO prövar.

Eva Nypelius JO-anmäls för att på egen hand tagit beslutet att inte överklaga kalkbrytningsdomen i Klinte. "Det handlar om demokratin", säger anmälaren.

Klinte 24 januari 2020 10:00

Regionen avstod från att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att ge SMA tillstånd om utökad kalkbrytningen i Klinte. Trots att regionens juridiska ombud ansåg att beslutet kunde överklagas, valde regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) att avstå, ett så kallat delegationsbeslut hon tog på egen hand.

Hon har efter detta kritiserats både för beslutet i sig, men också för att ha fattat beslutet på egen hand. Nu har en privatperson anmält henne till Justitieombudsmannen, JO.

– Jag anser att det behöver prövas. Jag vet inte om JO är rätt instans, men det måste prövas. Mycket tyder på att Eva Nypelius inte följt regionens delegationsordning, säger anmälaren Kristina Åberg.

I regionstyrelsens delegationsordning står att "delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut hänskjuts till regionstyrelsen för avgörande". Där står även att regionstyrelsens ordförande har rätt att "besluta i ärenden som är så brådskande att regionstyrelsens beslut inte kan avvaktas" och Eva Nypelius har tidigare hänvisat till att det var ont om tid att överklaga.

– De jurister jag har pratat med anser inte att tre veckor är brådskande. Brådskande är till exempel beslut om tvångsomhändertagande av barn eller om det inträffar en naturkatastrof. Demokratins spelregler gäller även under jul och nyår, säger Kristina Åberg.

Att utfallet kanske hade blivit detsamma, även om beslutet hade fattats av regionstyrelsen, tycker hon spelar mindre roll.

– Då hade det gått rätt till. Det är en mycket viktigare fråga att våra folkvalda inte följer reglerna, det handlar inte om kalkbrytning i Klinte, det handlar om demokratin, säger Kristina Åberg.

– Om förtroendet för våra politiker förbrukas hotas demokratin och det är farligt.

 

Resonemanget får stöd av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. 

– Jag skulle nog säga att hon har överskridit sina befogenheter, säger han till P4 Gotland.

– Man ska komma ihåg att de här delegerade besluten är undantag från huvudregeln att fatta beslut kollektivt.

GA har utan framgång sökt Eva Nypelius för en kommentar. Hon har tidigare sagt till GA:

– Det var kort om tid, och jag stämde av med både tjänstepersoner, vårt juridiska ombud och politiska företrädare för andra partier innan jag fattade beslutet.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa