Lägenheter i ekobyn

Ekobyn Suderbyn, som grundades i Västerhejde 2008, planerar två större byggprojekt.

25 januari 2013 09:45

Ekobyn planerar att bygga tio till femton lägenheter, radhus eller stugor med hög ekologisk standard. Parallellt med bostadsprojektet planerar man också att anlägga ett större hus för mer publika verksamheter. Det ska ligga intill länsväg 140 och kunna användas för näringsidkare, föreningslokaler och kursverksamhet.

–·De boende ska inte behöva pendla in till Visby. Det ska finnas meningsfulla jobb här ute gärna med anknytning till Gotlands natur och kultur. Men vi ser möjligheter att även skapa arbetstillfällen som hjälper Gotland profilera sig som ledande inom hållbarhet och miljöteknik, säger Robert Hall, en av initiativtagarna, i ett pressmeddelande.

Tre arkitektbyråer, VisbyArk, Projektengagemang kring arkitektur och Ekokultur konsulter AB, har bjudits in för att komma med förslag på hur ekobyn kan utvecklas med boende och arbetsplatser.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Sofia Hakeberg