Som en soptipp i centrala Klintehamn

Storbråk om fallfärdigt hus: "Arbetsplatsen är livsfarlig att vistas på"

10 april 2013 13:08

Inget kan ändra regionens och ytterst Mark- och miljödomstolens beslut om att riva den gamla magasinsbyggnaden på Södra kustvägen i Klintehamn. Och ärendet kan bli så akut att polisen måste tvinga bort arbetarna.

I omkring 20 år har diskussionen pågått om vad som ska hända med byggnaden. Den ägs av Bo Bernhard som upplåtit den som lagerlokal och butik för begagnade möbler. Men nu är huset så dåligt att det skulle kunna rasa ihop, enligt byggnadsinspektörer på regionen.

– Det är en fin gammal byggnad men den skulle ha renoverats för länge sedan. Nu har det gått för långt. Den måste rivas, säger byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (S).

 

Lägger nytt tak

Ägaren och ägarens son Tor Bernhard är av en helt annan åsikt. De har trots beslut om rivning börjat renovera huset. Just nu jobbar sex byggarbetare på fastigheten för att lägga nytt tak och fixa fasaden.

- Arbetsplatsen är livsfarlig och villkoren för byggnadsarbetarna är klart undermåliga. De har inga toaletter, inget ställe att värma sig på och inga skyddskläder, säger Bo Björkman.

Han besökte arbetsplatsen på onsdagsmorgonen och fick då höra att en granne hade gått och köpt smörgåsar till byggarbetarna eftersom de var hungriga.

Tor Bernhard ger en helt annan bild av situationen. Han säger att arbetarna är experter på att renovera just gamla trähus och att de är anlitade av ett byggföretag i Stockholm och att allt har skötts på ett seriöst sätt.

 

Som en soptipp

Helagotland.se:s fotograf Petra Jonsson var på plats på onsdagsförmiddagen. Tomten ser ut som en soptipp. Allt som har legat inne i ladan har kastats ut på grund av renoveringen.

– Det ingår tyvärr inte i byggfirmans uppdrag att ta hand om de soporna. Jag kan förstå om grannarna klagar på det men vi ska ta bort grejerna, säger Tor Bernhard.

Tor Bernhard menar att regionens ovillighet att samarbeta beror på att den byggnadsinspektör som sköter ärendet bara har bestämt sig för att skjuta renoveringsprojektet i sank, och han tänker inte ge sig.

– Det är ett fint hus och nu använder mina föräldrar sina pensionspengar för att renovera det. De har lagt omkring 500 000 kronor på huset redan. Vi kommer att överklaga beslutet om rivning.

 

Men enligt Bo Björkman har ägaren inte den möjligheten. Bo Bernhard överklagade aldrig Mark- och miljödomstolens beslut om rivning och domen har vunnit laga kraft så den går inte att överklaga.

 

Polisen

Bo Björkman anser att läget på platsen är akut. Det är en sanitär olägenhet med alla sopor och risken för att byggnaden rasar är överhängande.

– Vi har varit i kontakt med både polisen och Arbetsmiljöverket för att se om de kan stoppa renoveringarna. Det kan ske när som helst nu.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa