Tiden rinner ut för Slite ishall

All personal är uppsagd, isen borttagen och det behövs ett snabbt besked från regionen för att det ska bli någon verksamhet i Slite ishall till hösten.

14 augusti 2014 11:00

Graip idrottscenter AB driver ishallen i Slite, men verksamheten har under flera år gått back. För att kunna driva verksamheten vidare behövs en halv miljon mer i driftsbidrag från Region Gotland menar Fredrik Malmqvist, vd i bolaget. De har tagit bort isen och sagt upp de fyra anställda.

– Det kommer inte att bli någon is i idrottscentrums regi. Inte med de driftsbidrag som vi har idag, säger Fredrik Malmqvist.

Han påpekar att de andra ishallarna på ön får betydligt högre bidrag från regionen för sin verksamhet.

– Ishallen i Hemse har en miljon mer per år, säger han.

Spillvärmen från ishallen värmer också upp en intilliggande fotbollsplan, som på så sätt kan användas året runt. En plan som, bland andra, FC Gute använder sig av under de snörika månaderna. Skulle ishallen läggas ned försvinner också uppvärmningen av planen. Pucken ligger nu hos Kultur- och fritidsnämnden, som ska besluta om i fall de kan höja driftsbidraget för anläggningen.

– Vi behöver besked, senast i september, säger Fredrik Malmqvist.

Mattias Andersson, ordförande i Graip hockey, håller med om att det är bråttom. Idrottsföreningen Graip kan tänka sig att ta över driften av anläggningen från det ekonomiskt ansträngda driftsbolaget, men de är också beroende av ett höjt bidrag från Region Gotland för att det ska gå runt. Mattias Andersson är orolig för framtiden.

– Blir det ingen is kommer hockeyn på norra Gotland att dö ut, säger han.

Det är inte bara Graip som använder sig av ishallen. Almänheten åker skridskor där, det finns en konståkningsförening som använder hallen och Solklintsskolan erbjuder sina elever hockeylektioner.

– Det blir barnen som drabbas, säger Mattias Andersson.

Patrik Vesterlund ansvarar för driftsstöden inom Kultur- och fritidsförvaltningen på Region Gotland. Han har tittat på ishallens ekonomi och sammanställt den information som politikerna i Kultur- och fritidsnämnden behöver för att fatta beslut om vilken nivå som Slite ishalls driftsbidrag ska ligga på.

– Ärendet ska diskuteras i nämnden i september, säger han.

Han säger också att det är en viktig och prioriterad fråga eftersom det rör sig om en stor summa pengar, fast inte ovanligt stor i de här sammanhangen.

– Det är inte orimligt att prata om de summor som Fredrik Malmqvist nämner, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa