Argumenten mot Natomedlemskap håller

3 december 2014 05:00

Dagen efter valet, den 15:e september, intervjuades förre statsministern och S-ledaren Ingvar Carlsson av publicisten Anders Björnsson. Ämnet för intervjun kretsade kring frågan om en eventuell svensk Nato-anslutning.

Den diskussionen har onekligen blivit aktuell i samband med Rysslands annektering av Krim, de pågående striderna i Ukraina och ubåtsjakten i Stockholms skärgård.

Carlsson kommenterade där några av de vanligaste argumenten för att Sverige ska lämna det som ibland kallas 1812 års politik, ämnad att hålla landet utanför militära konflikter i Europa.

När spänningen i omvärlden ökar, som den ser ut att göra idag, är det läge att lämna alliansfriheten.

Carlsson: ”Då stärks argumenten för svensk alliansfrihet. När spänningen ökar, ska man inte öka den ytterligare.”

EU-inträdet markerar slutet på en epok i svensk säkerhetspolitik: efter det kan man inte längre vara neutral.

Carlsson: ”Det är formellt och sakligt fel. EU är en gemenskap, men inte en militär gemenskap. Det är Nato som är det.”

Sverige har i decennier haft ett nära samarbete med Nato.

Carlsson: ”Det pekas på de där förberedda landningsbanorna för flyg i Norrland. Det hade varit direkt oansvarigt av en regering att inte vidta sådana förberedelser för den händelse vi blev överfallna […] Vid ett anfall måste vi kunna ta emot hjälp.

Visst fanns en misstänksamhet i Moskva, men man trodde inte att Sverige skulle vara aggressivt. Däri ligger alliansfrihetens värde. Att den skapar trovärdighet. Men den kommer inte av sig själv.”

Ett Nato-medlemskap ger inflytande.

Carlsson: ”Påverka kan man nog göra i en politisk union som EU. Men Nato är en militär hierarki. Och om Washington är berett att köra över FN:s säkerhetsråd, är man nog berett att köra över ett litet land också.”

Intervjun trycktes i den färska antologin ”Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap!” (Celanders förlag). Där vänder och vrider femton bidragsgivare på argumenten för fortsatt alliansfrihet, dess förutsättningar, villkor och kostnader.

Bland annat går förre Moskva-ambassadören Sven Hirdman igenom tio skäl mot svenskt medlemskap i Nato, ekonomen Leif Pagrotsky diskuterar kostnadsbilden kring en Nato-anslutning och den finske utrikesministern Erkki Tuomioja redovisar den nytta vårt grannland har av svensk alliansfrihet, nu och i framtiden.

Boken är mycket läsvärd, jag rekommenderar den varmt!

Så jobbar vi med nyheter