God smak att värna snuset

1 juli 2015 06:00

Gotlandssnus vd och grundare Henrik Jakobsson och jag var lokala företrädare i en paneldiskussion som arrangerades av Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen i går. Ämnet var snus, eller närmare bestämt "Är regeringen på väg att straffa ut snuset?"

Bakgrunden är de nya EU-direktiv som, när somliga tolkar dem, tvingar svenska regeringen att förbjuda snusdosor märkta med smak. Det skulle drabba svenska snuskonsumenter, som tvingas köpa grisen i säcken, och framför allt de mindre snustillverkare som profilerat sig med smaksättningen och vars produkter är mindre välkända än de gamla traditionella sorterna. Gotlandssnus hör till dessa nya snustillverkare som kan råka väldigt illa ut.

Regeringen måste, som jag ser det, värna en gammal överenskommelse. Finns det någon som tror att Sverige varit medlem i EU i dag, om vi inte fått ett undantag från EU:s snusförbud? Att behålla snuset var på många sätt en nödvändighet för att EU-anhängarna skulle få opinionen med sig. När undantaget väl var framförhandlat så torgfördes detta också som att ett mycket stort hinder för medlemskap var undanröjt.

Sveriges regering och riksdag måste fortsätta respektera det som gjorde EU-medlemskapet möjligt. Då kan man inte nu, genom en illasinnad tolkning av EU-direktiv, försvåra svenska snustillverkares villkor. Man måste värna den bransch som så starkt bidragit till att svenskar i lägre grad än andra drabbas av tobaksrelaterade sjukdomar, tack vare att det är så många som snusar istället för att röka. Jag firar i år själv tjugo år som rökfri nikotinist.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa