Industrin behöver flyget

16 april 2016 06:00

Veckans lästips: Flyget och företagen, en ny rapport skriven av nationalekonomerna Shon Ferguson och Rikard Forslid på uppdrag av tankesmedjan SNS.

Bör läsas av: Anders Sundström, före detta näringsminister, nyligen sparkad ordförande i Swedbank och regeringens utredare av flygkapaciteten i Stockholm.

Tillverkningsindustrin är Sveriges dominerande näring utanför de tre storstadsregionerna. Den står för en femtedel av BNP, agerar draglok åt småföretagande, och är fortfarande en pålitlig skattebas.

Skorstenarnas rök syns inte från direktionsrummen i Stockholm, men kontakten med kärnverksamheten kan inte ersattas med videokonferenser.

Därför har närheten till en flygplats direkt påverkan på den lokala tillväxten. Ferguson och Forslid konstaterar att direktlinjer med flyg till Stockholm är oumbärligt: En halvering av avståndet till närmaste flygplats ökar i snitt produktionen med ungefär 40 procent.

Tillverkningsindustrins perspektiv är viktigt att ha med sig, inte minst för att nyansera behovet av Bromma flygplats som ett centralt beläget nav för inrikesflyget

Flyget som transportmedel lider av två förutfattade meningar.

För det första är flygets andel av den totala klimatpåverkan väsentligt mindre än vad många tror. I Sverige är siffran drygt fyra procent, globalt sett är den ännu lägre.

För det andra är det inte fler internationella jetset-rutter från Stockholm som näringslivet kräver, utan ett pålitligt inrikesflyg till huvudstaden. Principen är den samma som varför fungerande pendeltåg är bättre för tillväxten än dyra höghastighetståg mellan storstäderna.

Norrlandsbördige Sundström går Miljöpartiets militanta gren tillmötes och förklarar att behovet av Bromma är överflödigt när statens arrende av marken löper ut 2038. Han gör det väl enkelt för sig.

S- och MP-regeringens vilja att reducera Bromma till en fråga om bostäder i huvudstaden kommer i värsta fall riskera arbetstillfällen i övriga landet.

Så jobbar vi med nyheter
Lars Kriss Liberala Nyhetsbyrån