Skadlig skatt på snus

14 augusti 2015 06:00

I början av året höjdes punktskatterna på cigaretter och snus med 6 respektive 12 procent. I valrörelsen lovade regeringen att skatterna skulle höjas lika mycket, men valde ändå att höja snuset mer. Ny forskning visar att detta var feltänkt och att skatten på snus i stället bör sänkas kraftigt för att rädda fler liv. I the New England Journal of Medicine skriver tre forskare att differentierade skatter på cigaretter, elektroniska cigaretter och snus är effektivt för att minska de tobaksrelaterade skadorna. Det är stora skillnader i risk förenat med de olika tobaksalternativen. Cigaretter har ihjäl ungefär hälften av de som röker under lång tid medan snus - om än starkt beroendeframkallande - är betydligt mindre skadligt. Enligt studien är rökfri tobak ungefär en tiondel så farligt som cigaretter. Även de elektroniska cigaretterna har visat sig mindre skadliga än originalen, även om forskningsläget än så länge är begränsat. En hög skatt på cigaretter kan vara ett effektivt medel för att minska rökandet, men måste också kombineras med åtgärder mot omfattande cigarettsmuggling från länder utanför EU.

Att världshälsoorganisationen (WTO) länge förespråkat att all typ av tobak ska beskattas på samma sätt är bekymmersamt och de bör ändra sina riktlinjer för att uppnå bättre resultat. Fokus måste fortsättningsvis ligga på att underlätta för de mindre skadliga alternativen till rökning. Snus är förbjudet i större delen av världen. Förhoppningsvis kan forskning som den här öppna upp fler marknader för snuset.Samtidigt bör vägen till marknaden för elektroniska cigaretter förenklas och tillgängligheten säkerställas. En klassificering av elektroniska cigaretter som läkemedel kan vara problematiskt då onödigt hårda krav och tester gör de till ett dyrare alternativ. Vi ska vara glada för att andelen rökare fortsätter att minska och är nere under tio procent. Men genom att sluta motarbeta de mindre skadliga alternativen kan siffran bli än lägre.

En kraftigt sänkt skatt på snus kan bidra till att fler byter cigaretterna mot snus, vilket vore att föredra ur samhällssynpunkt. Att behålla rådande skattesatser avskräcker från byte och bidrar till att fler använder både cigaretter och snus. I förlängningen gör det också cigaretterna mer attraktiva för ungdomar. Det är dags att regeringen rättar till sitt misstag och kraftigt sänker skatten på snus. Samtidigt bör de inte stänga dörren för att ytterligare höja skatten på den skadliga röktobaken. Det är dags att anspassa skatterna efter riskerna.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa