Vilka bidrag är viktigast?

6 maj 2015 14:54

Borgerliga debattörer, liksom Gotlänningens Eva Bofride, vill gärna framställa den borgerliga skattesänkarpolitiken som den enda möjliga. Socialdemokraterna vågar inte röra jobbskatteavdragen, eller den stora inkomstskattesänkning, som det ju är. Därför underkänner Eva Bofride alla andra förslag om en jämlikhetsbaserad poltik.

Borgerliga debattörer och Eva Bofride blundar hårt för att hennes och medel- och överklassens sänkta skatter under alliansregeringen betalades av de sjuka och de arbetslösa. Genom att införa stupstocken i sjukförsäkringen och andra begränsningar och genom att rikta ett dråpslag mot a-kassan, skapades utrymme för att sänka skatterna, som gynnade de rika och delar av medelklassen.

Om denna politik hade sänkt arbetslösheten kunde den möjligen ursäktats. Men den ledde inte till sänkt arbetslöshet, utan till höjd arbetslöshet och en minskning av skattemedel till den välfärd för alla, som kännetecknar ett jämlikt välfärdssamhälle.

Nu ger sig den socialdemokratiskt ledda regeringen på några skattesubventioner, som alliansregeringen genomfört. ROT och RUT begränsas och den ineffektiva sänkningen av sociala avgifterna för unga slopas.

Jag beklagar att regeringen inte tar bort det branschbidrag och dopning av marknaden, som den sänkta krogmomsen innebär.

Efter åtta år av systematiska skattesänkningar, som träffsäkert gynnat de rikaste, måste en Socialdemokratiskt ledd regering ändra skattesystemet, så det blir mer rättvist efter bärkraft och ger mer pengar till staten, så välfärden kan förbättras. Behoven inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen är enorma.

Vad är viktigast, att ge våra barn, sjuka och äldre bra och värdig välfärd eller att med olika bidrag subventionera krogägare, byggbranschen och företagare som har råd att anställa unga. Eva Bofride försöker påskina att Socialdemokraterna inte uppskattar företagens insatser för att skapa jobb, tillväxt och skatteinkomster. Socialdemokraterna inser det mycket väl och satsar stort på att ge arbetskraften den kompetens, som arbetsgivarna efterfrågar.

Alliansregeringen monterade ner arbetsmarknadspolitik och vuxenutbildning och bekämpade de arbetslösa.

Socialdemokraterna bekämpar arbetslösheten genom en individuellt inriktad arbetsmarknads- och utbildningspolitik, som ger de arbetslösa kompetens att ta de jobb som näringslivet och det offentliga erbjuder.

Alliansregeringens totala cynism manifesteras i att de som var långtidsarbetslösa till slut hamnade i Fas 3. Fas 3 är Gotlands åttonde största arbetsgivare! Tala om att strunta i de arbetslösa och istället förödmjuka dem med passivitet och låg ersättning. Medan Socialdemokraterna tror att alla människor vill arbeta efter förmåga och alltid söker jobb, tycks Eva Bofride och de borgerliga tro att det krävs en piska eller morot för att tvinga arbetslösa att söka jobb. Piskan drabbar de arbetslösa och sjuka medan moroten ges till olika företagare, som får bidrag för att anställa unga eller sänkt krogmoms.

Jag hoppas Socialdemokraterna vågar höja skatter, så att det går att investera i utbildning och kompetenshöjning, så de arbetslösa kan ta de jobb som finns.

Jag tror att öns och landets näringsliv är driftigt och kan producera och sälja sina produkter utan marknadsdopande bidrag från skattebetalarna. Däremot måste staten investera, så tågen går och kommunerna klarar välfärden.

Så jobbar vi med nyheter
Håkan Ericsson