Alla ska vara lika inför lagen

29 mars 2019 05:00

P4 Gotland rapporterade i går om ett alkoholärende som kan anses märkligt handlagt. Ärendet tog sin början på nyårsnatten då polisen uppmärksammade att en person som jobbade i baren på en krog i Visby överlämnade en snusdosa innehållande narkotika till en av krogens kunder.

Det visade sig att den kroganställda, förutom att överlämna snusdosan med knark, också hade på sig en större summa kontanter och dessutom var alkoholpåverkad. Den anställda förklarade för polisen att hen tog för givet att snusdosan innehöll snus och att pengarna var inkomster från alkoholförsäljning som ännu inte slagits in i kassan. Polisens utredning lades senare ned då det inte gick att bevisa att den anställda begått något brott.

Men polisen rapporterade det inträffade till regionen som är tillsynsmyndighet för alkoholtillstånd. Regionens alkoholhandläggare handlade ärendet utifrån gällande lagstiftning och den stora erfarenhet de har av liknande ärenden. De kom fram till att krogägaren, som är ytterst ansvarig, borde få en varning då överträdelserna av alkohollagstiftningen var så pass allvarliga.

Jag ser tre delar där krogen brustit i sitt ansvar. Dels ska krogen ha kontroll över de saker som förvaras på insidan av baren, oavsett om sakerna är deras, personalens eller något som kunder ber dem ta hand om. Men det har även uppdagats antingen stora brister i hanteringen av kontanter och registrering av försäljning, eller att de pengar som den anställda hade på sig härrörde från någon aktivitet som hen inte ville berätta om. Det är också ytterst allvarligt att minst en i personalen drack sig berusad under arbetstid.

Jag har full förståelse för att Regionens handläggare föreslog att tillståndsinnehavaren skulle få en varning då bristerna tillsammans är så pass allvarliga.

Nu är det inte regionens handläggare som tar beslutet, utan en av regionstyrelsen utsedd politiker, i detta fall Jesper Skalberg Karlsson (M). Det är när ärendet hamnar på hans bord som det börjar hända märkliga saker. Skalberg Karlsson blir, enligt P4 Gotland, först uppringd av krogägaren och drar därefter igång en egen utredning och väljer slutligen att gå emot regionens egna erfarna handläggare och ger tillståndsinnehavaren en erinran, vilket är mildare än en varning. Under Skalberg Karlssons egna utredning väljer han också att ta juridisk hjälp av andra personer än regionens egna handläggare.

Det finns delar i Skalberg Karlssons arbetssätt man kan ifrågasätta. Det mest graverande är att hans agerande kan sätta rättssäkerheten på spel. Dessutom ger hans egen utredning en bild av att hans förtroende för regionens egna experter i alkoholärenden är lågt. Att han sen väljer att lägga arbetstid på en egen utredning, när regionens egna experter redan utrett frågan, tycker jag är ett märkligt sätt att handskas med både sin arbetstid och regionens resurser.

I bästa fall kan Skalberg Karlssons agerande ses som en överambition att göra rätt, något som är vanlig hos personer som är ”nya på jobbet”. Problemet är att det inte blev speciellt bra.

Den stora frågan man bör ställa är om Jesper Skalberg Karlssons agerande innebär ett hot mot rättssäkerheten. Kan verkligen Gotlands krögare lita på att de är lika inför lagen?

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson

Ämnen du kan följa