Än är målet inte i mål

3 april 2019 06:00

Jag tycker det är rätt egendomligt att Högsta domstolen inte tog upp Nordkalks mål om kalkbrytning i Bunge.

För det första ter det sig för mig som om Sveriges oklara miljölagstiftning verkligen behöver prejudicerande domar som vägledning för framtida rättsliga prövningar.

För det andra var det ju Högsta domstolen som förlängde en redan lång rätts process genom att sommaren 2012 först neka inhibition (stopp för att påbörja brytning) för att sedan i oktober ändra sig. Och när Högsta domstolen sedan meddelade sitt beslut så skickades ärendet ända tillbaka till mark- och miljödomstolen.

Det är inte Nordkalks fel att processen blivit sjukt lång. Den skulden faller bland annat på staten, på regeringen och dess myndigheter, för hur de ingrep i en pågående rättsprocess och förändrade förutsättningarna genom att i en uppstressad handläggning skynda på just Gotlands nya Natura 2000-områden.

Skulden faller också på snårig lagstiftning och segdragen behandling. Och på att domstolarna – samtliga instanser – i praktiken tvingats behandla ärendet två gånger var.

Men även om Nordkalk nu inte säger hur man kommer att agera så misstänker jag att företaget kommer att förlänga processen ytterligare genom att vända sig till Europadomstolen och begära en prövning. Det anmärkningsvärda sätt på vilket Nordkalks ansökan genom åren har behandlats i den rättsliga processen, talar för att Europadomstolen mycket väl kan ta sig an fallet. Och det faktum att målet nu har malts ned av hela den svenska rättsapparaten – ända upp till Högsta domstolen – talar också för det. Det är ju först när alla möjligheter är uttömda i den nationella prövningen av ett ärende, som Europadomstolen kan komma att överpröva hela den processen.

Stenindustrins kamp för överlevnad på Gotland sker i ett allt mera trängt läge och jag tror helt enkelt inte att Nordkalk är berett att ge upp ett ärende innan absolut alla möjligheter är uttömda. Och varför ge upp ett maratonlopp när det bara är en uppförsbacke kvar? Är det inte 14 år som Nordkalk nu har investerat i denna process? Då tror jag inte att detta är tillfället då man bestämmer sig för att allt var förgäves.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder