Ansvar kan vara tungt eller helt utan vikt

2 mars 2017 06:00

Lars Thomsson (C) hade interpellerat regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) om den byggbonus på cirka sex miljoner som Region Gotland glömde bort att kvittera ut. Det blev till en liten diskussion om ansvar, under fullmäktigemötet i måndags.

Lars Thomsson började med att konstatera att Björn Jansson i sitt svar glömt bort interpellationens första fråga: Vad är Ditt ansvar? En fråga som han ville att Jansson nu skulle svara på.

Björn Jansson började med ett självömkande konstaterade:

– Mitt ansvar, det landar oftast i att det är jag som får ta ansvaret för att det begås fel.

Men det ansvar som han bär, verkade han ändå inte tilldela någon vikt. För han övergick bums till att förklara att det egentligen inte alls hade med honom att göra.

– Jag har utgått ifrån att man följer det regelverket som finns.

Han förklarar vidare att det i det här fallet var två förvaltningar som lät ärendet falla mellan stolarna, så att den rödgröna Regionen aldrig bad om den rödgröna regeringens rödgröna byggbonus. Och avslutade med:

– Det är klart, det kan man ju säga att det är mitt fel att jag inte kollade det med lupp att någon tog ansvar för det.

Det finns många olika sätt att behandla ansvar. Ett ideal kan vara chefen som tar hela ansvaret för organisationen utåt men som samtidigt utkräver ansvar internt.

Ett annat exempel är Göran Persson-metoden: Skyll alltid allt på underhuggare.

Det blev ju rätt uppenbart att Björn Jansson bar sitt ansvar ungefär som man bär en fluga. Inte riktigt på allvar.

Varför man nästan kunde höra hans tänder gnissla när Lars Thomsson inledde nästa inlägg med:

– Då är vi nog helt överens. Det är nog ditt ansvar.

Överens? Skulle inte tro det.

Det är synd. Region Gotland skulle behöva att ansvar togs på större allvar. Både det egna ansvaret och andras. När ansvar blir viktlöst tenderar det att också bli betydelselöst.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder