Beslutet kan medföra extremt höga hyror

31 augusti 2019 05:00

Risken med gårdagens beslut av Alliansen med stöd av SD är att Visborg blir en stadsdel där de flesta gotlänningar inte har råd att bo. Skillnaden mellan vårt förslag på markpris till Gotlandshem och det som togs av Alliansen motsvarar 3 360 kronor per år för en normal trea. Det är mycket.! Socialdemokraterna Gotland ska göra vad vi kan för att hålla nere bostadspriserna. Vi vet att det trots att det byggts mycket på Gotland senaste åren har vi inte lyckats bygga bort de behov som finns på bostäder. För oss Socialdemokrater är det avgörande för Gotlands framtid. Region Gotland måste göra allt för att bostäder som byggs inte blir för dyra. Därför kan vi inte acceptera det markpris som ligger som förslag till beslut om 2 500 kronor per bruttototalarea, BTA. Det är 1 050 kronor mer per BTA än senast vi sålde mark i Visby till Gotlandshem 2019. Vi tycker det priset ska gälla även för denna anvisning.

Tre gånger sedan 2014 har Region Gotland sålt mark för 2 500 kr/BTA eller mer. Samtliga gånger på mark som sålts till bostadsrättsändamål. Ser man till hur markpriset till hyresrätter sett ut i hela landet så såldes 96 procent av dem till ett pris under 2 500 kr/BTA. Endast 4 procent hade pris över det. Vi kan inte ligga där i våra priser till hyresrätter!

Istället behöver vi se mer differentierade markpriser på Visborg. Ett mål med Region Gotlands bostadspolitik är att vi ska bygga områden med blandade upplåtelseformer. Det rimliga är att ta ut högre markpris för mark till bostadsrätter. Vi behöver jobba med alla verktyg vi har för att i högre grad bygga så vi möter behoven på bostadsmarknaden. Med så höga priser på mark till hyresrätter riskerar vi både höga hyror och att det, återigen, bara blir Gotlands Hem som bygger hyresrätter. Det är inte bra! För mig är det häpnadsväckande att alliansen inte ser helheten och inte ens, som vårt förslag var, ville avvakta prissättning för att djupare se över möjligheten att jobba mer aktivt med prissättning för att möta olika behov. Nu har de istället lagt ett prisgolv som gör att Visborg i praktiken blir en stadsdel bara för den som har råd.

Också oron för de brinnande skogarna i Amazonas och för vår tids ödesfråga klimatet helt tycks gå Alliansen förbi. Inget av de klimatmål vi föreslog i vår Skogspolicy ville de ta in. Istället klubbade de igenom att det nu inte finns någon gräns för hur stora kalhyggen regionen får avverka! Det är faktiskt mycket oroväckande att klimatmål ses som ett hot istället för en grundläggande utgångspunkt. Klimat och hållbarhetsfrågor måste vara det vi utgår ifrån i alla beslut vi tar. Det är lätt att hylla Greta Thunberg för hennes klimatarbete. Men kraven på oss politiker måste vara högre än så, vi måste på riktigt stå upp för klimat och miljö i vårt eget beslutsfattande. De kraven duckar alliansen för.

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Meit Fohlin (S) Oppositionsråd

Ämnen du kan följa